BORFRI papirisolering
Persondata2019

PERSONDATAPOLITIK

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for os. Data vi indhenter har udelukkende relevans for din aktivitet på Papirisolering.dk

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser*. 

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet, fx. ansøgning og energitilskud.


Oplysninger vi indsamler
Vi indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

  • Besøger vores hjemmeside
  • Sender os spørgsmål, bestiller et tilbud eller giver os feedback


Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.papirisolering.dk er:

Betina Voss
Spelmanns Toft 29
DK-6720 Fanø


Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger, såsom navn og adresse indhenter vi for at kunne besvare din henvendelse og dermed for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har ønsket gennem din henvendelse. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig relevant kommunikation i forbindelse med disse ydelser.

Dine oplysninger vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt efter, at du har modtaget din ydelse fra os.


Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Men for at sikre en optimal kundeservice, videresendes de indhentede oplysninger til vores nærmeste lokale Aut. Thermofloc isolatør. 

Vi har vores hjemmeside hos NobrainerWeb, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i NobrainerWeb's datacentre.

 

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At se/rette/ændre dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndigheden:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
DK-1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse mail@papirisolering.dk

 

*Jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11 

Du kan spare mange penge på en efterisolering af din bolig!
Bestil et gratis isoleringstjek her