Isolering baseret på cellulose

Et isoleringsmateriale til alle konstruktioner

Isolering via indblæsning:

Lydisolering, hulmursisolering, tagisolering, loftisolering, etageadskillelse, renovering, energioptimering mulighederne er mange med Thermofloc borfri papirisolering.

ThermoflocThermoflocThermofloc

Thermofloc papirisolering består af papirfibre og har mange væsentlige produktegenskaber, der muliggør en effektiv isolering med reducering af energiomkostninger. Vores Papirisolering er 100% borfri og helt igennem et grønt produkt. Det, af aviser fremstillede isoleringsmateriale, er specielt kendetegnet ved, at det isolerer optimalt i både årets kolde samt varme måneder. Med et eneste produkt kan bygherren/entreprenøren skabe isoleringslag fra 10mm og optil 600mm, hvilket betyder at der ikke er behov for at lagerføre forskellige tykkelser af isoleringsmaterialer (som f.eks. isoleringsbatts).

Indblæsning af THERMOFLOC papirisolering sikrer altid  et tætsluttende og gennmgående  isolerinslag uden kuldebroer. Densiteten af isoleringsmaterialet ligger alt efter anvendelsesområde mellem 25kg/m3 og 65kg/m3. Den rigtige densitet, jf. forarbejdningsinstruktionerne, opnåes ved at isoleringen blæses med trykluft ind i  konstuktionerne. Isoleringens egenskaber skaber et diffusionsåbent isoleringslag, hvilket bygherren vil nyde godt af, i form af et åndbart og behageligt indeklima.
Vores Aut. Thermofloc isolatører kalibrerer altid deres isoleringsmaskiner inden isoleringsprojektet, så de sikrer den helt rigtige densitet ved indblæsningen. Det er din sikkerhed for at materialet ikke sætter sig efterfølgende.

Papirisolering anvendes til isolering af tage (tag, fladt tag, valmtag, sadeltag,  loftsrum) såvel som til vægge, hulmure og etageadskillelser. 

ET ISOLERINGSPRODUKT TIL ALLE KONSTRUKTIONSFORMER!

Et vigtigt indsatsområde, når der tales papirisolering, er efterisolering af ældre bygninger. Disse er i mange tilfælde dårligt isoleret og der kan i længden spares mange penge, ved en efterisolering med papirisolering. En sådan efterisolering kan udføres væsentlig lettere med indblæsning end ved traditionelle metoder. Gamle tage kan efterisoleres uden at tagstenene skal fjernes. Samtidig betales kun for de aktuelle m2, -ingen spild eller fraskæringer.

Etagebyggerier med dårlig lydisolering kan ved en efterisolering af etageadskillelsen med Thermofloc papirisolering dæmpe lyden væsentligt både på trinlyde som på almindelig støj i flerfamilie bygninger. Besparelsen vil her ikke kun være kr/øre, men også en langt bedre bo komfort for beboerne.

Vi dokumenterer gerne vores grønne profil. Du kan læse mere om Natureplus her

Vores Isoleringseksperter står klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os via denne formular her

 

Isolering, TagisoleringIsoleringsmateriale, VægisoleringIsolering, GulvisoleringEtageisolering, Isoleringsmateriale

Billeder til hjemmeside 002

Vi har siden 1999 isoleret mange spændende bygninger. Nogle spændende på grund af deres værdi for vores kulturarv, visuelle blik eller bare fordi de skal rumme mange mennesker i løbet af tiden. Alle har de været unikke isoleringsprojekter for vores Aut. Tehrmofloc isolatører.

Vi har et lille udpluk her;

 

Efterisolering af Kyllingefarm i Esbjerg, ejet af Frijsenborg Gods. I alt 1.378m2 hulmur blev efterisoleret.