Thermofloc indblæsningsisolering

Tekniske data:

Godkendelse og kontrol ETA-05/0186, CE-mærkning
Indholdsstoffer Aviser
Varmeledningskoefficient 0,039 W/mK
Diffusionsmodstand ¼ = 2,0
Vandoptagelse 30/60 kg/m3 14,5/44,0 kg/m2 (100mm)
Strømningsmodstand 6,1 kPa s/m ²
Brandteknisk klassifi kation jf. EN 13501-1 B-s2,d0 (se ETA for specifikation)
Resistens mod skimmelvækst Klasse 0
Metalkorrosion Intet potentiale for metalkorrision
Sundhedsmæssig risikovurdering Fri for farlige substanser jf. ETA-05/0186

 

Thermofloc