Papirisolering for de professionelle

Her kan du som professionel finde informationer, dokumentation og tests på Thermofloc borfri papirisolering. Har du brug for andet, så kontakt os endelig på mail@papirisolering.dk

Isoleringsmaterialet papirisolering - papiruld - cellulose baseret isolering eller bare granuleret aviser er i bund og grund det samme materiale. Men, så alligevel langt fra. Indholdsstoffet er granulerede aviser, men tilsætningsstofferne er patenteret og det samme er forarbejdningsmetoderne.

Bemærk; Indholdstoffet Borax/borsalte blev, af EU tilbage i juni 2012, udøvet forbud med indhold på max. 4% i byggematerialer. Fra denne dato kom tilsætningsstoffet samtidig på WHOs liste over uønskede stoffer i byggematerialer. Læs mere her

Vælger du Thermofloc borfri papirisolering får du:

 • Et produkt 100% uden borsalte og ammoniumhydroxid.
 • Kun en sætning på 10% ved åbent udblæsning, hvilket er laveste sætning på det danske marked. Det kan vi pga. forarbejdsningsmetoden ved produktionen af Thermofloc borfri papirisolering. Den er patenteret og der produceres siden 1995 kvalitets isoleringsmateriale. 
 • Ingen korrossion af murbindere... Da vores isoleringsprodukt ikke indeholder uønskede tilsætningsstoffer som borsalte, borax og ammoniumhydroxid kan vi dokumentere at vores produkt ikke medfører korrossion af murbindere, hverken ved murbindere af zink, jern eller andet materiale.
 • Intet sikkerhedsdatablad nødvendigt for salg af Thermofloc borfri papirisolering. Vores produkt indeholder kun miljøvenlige ingredienser, så et sikkerhedsdatablad er overflødigt.
  Derfor er vi også Danmarks grønneste isoleringsprodukt!
 • Forsikringspolice på 20.000.000 kr. Følger med alle isoleringsopgaver sammen med vores Isoleringsattest.

Vores isolatører er eksperter i alle tænkelige konstruktioner, læs mere omkring sikkerhed og garanti og hvorfor du skal vælge os under kvalitet

Hvordan? Spørger du sikkert, og svaret er ganske enkelt:

 • En Aut. Thermofloc isolatør har modtaget uddannelse i denne type indblæsning og de krav det stiller til maskineteknikken og ikke mindst selve indblæsningsteknikken.
 • Vores papirisolering kan i disse konstruktioner agere som fugt-buffer, da det er et organisk materiale uden borsalte. Se evt. SBI-anvisning 207 her
 • Bygherre / udførende part kan ved denne isoleringsløsning skabe et bedre arbejdsmiljø, kortere byggetid og ikke mindst et bedre økonomisk resultat

Perfekt tilpasning til konstruktionen

Thermofloc borfri papirisolering er et hygroskopisk materiale = organisk materiale. Produktet kommer fra samme skov som lægter, spær og andre trædimensioner i en tagkonstruktion. Elementerne passer derfor perfekt sammen!

Papirisoleringen har den egenskab både at kunne optage og afgive fugt, altså er det fugttransporterende. Normalt ved mineraluld vil fugten i inde luften trænge igennem isoleringsmaterialet og fordampe på ydersiden. Papirisoleringen derimod fordeler fugten inden i materialet til et større areal, hvorefter fugten fordamper. Denne egenskab har stor betydning og fordel når man bygger paralleltag med fast undertag. Et evt. fugtproblem vil her ikke kunne opstå, da fugtkoncentrationerne slet ikke vil være sammenlignelige med mineralulden –se SBI anvisning 207. Når varme og kulde mødes bliver der dannet kondens, men ikke hvis man anvender isoleringsmaterialet Thermofloc borfri papirisolering som en fugtbuffer. Det vil sige; den kondens, der kunne opstå i konstruktionen vil forplante sig i papirisoleringen, der efterfølgende vil absorbere fugten uden konsekvens for omkringliggende konstruktioner.

Ovenstående understøttes af SBI anvisning 224 - Fugt i bygninger og SBI anvisning 221 – Efterisolering af etageboliger, som også kan bruges i forhold til enfamiliehuse.

Brandklassifikation

Brand B3

Thermofloc borfri papirisolering har brandklassificering B-s2-d0, dokumenteret i ETA-05/0186. Efter tidligere DIN4102 er det et Klasse B1 materiale. Denne klassificering er den højeste, der kan gives og opnås med et papirisoleringsprodukt.

Ud fra Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, kapitel 3.2 ”Isoleringsmaterialer i bygningsdele” fremgår følgende:

Det fremgår af bygningsreglement 2015, kapitel 5.3, stk. 1, at bygningsdele skal udføres, så personer, som opholder sig i bygningen, kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde. Når der anvendes isoleringsmaterialer, er det vigtigt, at de anvendes på en sådan måde, at det ikke medfører en øget brandrisiko. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet, som er mindre end 300 kg/m³.

 

På denne baggrund vil det normalt være i overensstemmelse med bestemmelsen i bygningsreglement 2015, kapitel 5.3, stk. 1, at:

 • Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger
 • Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer. Thermofloc borfri papirisolering opfylder kravene til materiale klasse B-s2,d0 [klasse B materiale] i en densitet på ≥ 40 kg/m3. Isoleringsmaterialet kan derfor anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer.

• Isoleringsmaterialer, der ikke mindst er materiale klasse D-s2, d2 [klasse B materiale] (Thermofloc borfri papirisolering i en densitet lavere end 40 kg/m3 ) kan:

 • Anvendes ovenpå etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2- s1,d0 [BS-bygningsdel 60]
 • Anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 A2-s1,d0 [BSbygningsdel 30]
 • Anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse REI/EI 30 [BD-bygningsdel 30]
 • Anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk

eller

• Anvendes i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 9,6 m over terræn, når:

 • Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen.

Eller:

 • Isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BDbygningsdel 30]  langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel .

•Isoleringsmaterialer der ikke mindst er materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale], bør ikke anvendes i bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 meter over terræn og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af mindst materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale]. Endvidere bør disse isoleringsmaterialer ikke anvendes uden på bygninger med tagdækning, som ikke er mindst tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]

 

For ”Enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger” Jf. Kapitel 7.6 i Eksempelsamlingen –afsnit; ”Bærende bygningsdele”.

Her anses funktionskravet opfyldt, når:

 • De bærende vægge, søjler, bjælker og lignende konstruktioner udføres mindst som bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30], og etageadskillelserne udføres mindst som bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30]. Dette betyder at der kun er krav til bæreevnen (R 30), medmindre at konstruktionen samtidigt indgår i den brandmæssige opdeling af bygningen. Hvis ikke konstruktionen indgår i den brandmæssige opdeling, så kan der nøjes med at blive beklædt med mindst klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], når der anvendes isolering som ikke er mindst materiale klasse B,s2-d0 [klasse B]. I fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse, og campinghytter med 2 etager og kælder anses funktionskravet opfyldt, når:
 • De bærende konstruktioner i kælderen udføres mindst som bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60], og etageadskillelsen over kælderen udføres mindst som bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60]. Dette betyder at der kun er krav til bæreevnen (R 60), medmindre at konstruktionen samtidigt indgår i den brandmæssige opdeling af bygningen. Hvis ikke konstruktionen indgår i den brandmæssige opdeling, så kan der nøjes med at blive beklædt med mindst klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], når der anvendes isolering som ikke er mindst materiale klasse B,s2-d0 [klasse B]. Det skal bemærkes at etageadskillelsen over kælderen altid vil være en adskillende bygningsdel. Thermofloc borfri papirisolering, i alle densiteter, klassificeres ikke som mindst materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale].
 • Mod tagrum, der ikke kan udnyttes, kan vægge og loftkonstruktioner udføres mindst som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] med mindst 50 mm isolering af mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Her kan Thermofloc borfri papirisolering, i en densitet på ≥ 40 kg/m3, anvendes direkte mod klasse 2 beklædning, da det overholder materiale klasse B-s2-d0. Ved udblæsning af Thermofloc borfri papirisolering i en densitet på mindre end de 40 kg/m3, som ikke er mindst materiale klasse B,s2-d0 [klasse B], skal der først udlægges minimum 50 mm isolering af mindst materiale klasse B-s2,d2 [klasse B materiale]. Det kan f.eks. være eksisterende mineraluld måtter. Alternativt, opsættes en klasse 1 beklædning mod de indvendige rum.
 • Mod stråtag bør vægge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30]. Når der skal overholdes REI 30, skal beklædningen opfyldes i sig selv REI 30 / BD30. F.eks. 2 lag gipsplader eller 1 lag brandgipsplade.

Nybyggeri uden damspærre

Vi skaber huse, man kan bo og leve i..... med åndbare indeklimaer!

Vi har igennem tiderne været involveret i mange forskellige nybyggerier, opført med Thermofloc borfri papirisolering som eneste isoleringsmateriale og endelig opført 100% uden plastdampspærre.

Igennem et samarbejde med Rambøll har vi opført enkelt-familiehuse uden plastdampspærre. Alle huse har været opført efter 2015 krav, men alle har resulteret i, at de igennem en blower-door på <0,5l/sek. pr. m2 overholder helt andre krav. nemlig 2020.

Ønsker du fremsendelse af de forskellige blower-door rapporter, så kontakt os på mail@papirisolering.dk

Lyd isolering

Thermofloc borfri papirisolering har den perfekte struktur til lydisolering. Med bare et isoleringsprodukt kan du skabe en lyddæmpende konstruktion. 

Lyd i boligen kan brede sig på 2 forskellige måder: Som luftlyd og trinlyd. Luftlyd transmitteres gennem luften og kan fx stamme fra tale, højtalere eller maskiner, mens trinlyd kan være banken eller lyden af trin, som overføres gennem vægge og gulve. Trinlyd er oftest det største problem, når folk taler lydisolering. Ved en efterisolering af fx. etagedækket i en bolig kan man skabe mulighed for, at de forskellige beboere indimellem kan trække sig tilbage til fx. soveværelse, børneværelse eller arbejdsværelse, lukke døren og rent faktisk få ro. 

Når det gælder isolering mod luftlyd fra andre rum, er det især bygningsdelens vægt og tæthed, som har betydning. En tung muret væg lydisolerer bedre end en let skillevæg af brædder. Vil man derfor efterisolere mod støj, er det dog sjældent muligt at øge bygningsdelens tyngde, så her vil man arbejde med tætheden og dermed fylde hele konstruktionen ud med Thermofloc borfri papirisolering, da selv den mindste utæthed eller sprække lukker lyden ind er vores isoleringsprodukt som skabt til disse isoleringsopgaver. Der efterlades igen kuldebroer og dermed ingen mulighed for at lyden kan transmitteres igennem konstruktionen uden at blive bremset af et tætsluttende isoleringslag.

Kort sagt; Det er med Thermofloc papirisolering muligt at dæmpe lydens udstråling ved at isolere hulrum i vægge, loft og gulv og evt. ved hjælp af dobbeltkonstruktioner som forsatsvægge eller underlofter, der kan optage noget af den lyd, der udstråles fra væg eller loft.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på efterisolering af etagedækket, og ikke mindst giver vi gerne en uforpligtende rådgivning om jeres bedste mulighed for en lydreducerende løsning. Kontakt os her

ETAGEBYGGERI, kan være = masser af støj.

Godt en fjerdedel af alle etageboliger, svarende til ca. ½ million beboere, er plaget af støj fra naboerne.

Også i tofamilie- og rækkehuse er der problemer med nabostøj. Problemerne skyldes i mange tilfælde ikke, at naboerne støjer urimeligt meget, men at vægge og etageadskillelser ikke er tilstrækkeligt lydisolerede. Gennem mange år er antallet af støjkilder i boligen vokset, samtidig med at vores forventninger til lydmæssig komfort nok er steget en smule. 

Problemerne er størst i ældre ejendomme, men selv i helt moderne byggerier, der lever op til bygningsreglementets minimumsstandarder for lydisolering, døjer mange med støjproblemer. I totalrenoverede, ældre ejendomme kommer man sjældent støjen til livs, for der er ikke et krav om, at lydisoleringen føres op til moderne standard ved renovering - blot at den ikke forringes i forhold til de eksisterende forhold. Hvilket naturligvis ikke kommer beboerne til gode! 

Lyden kan trænge igennem væggen fra naboer, gennem gulvet fra underboer og gennem loftet fra overboer. Faktisk er trinstøj det største problem. I de fleste tilfælde vil det være muligt at dæmpe støjen fra almindelige lyde som fodtrin, installationer, tale og musik, mens det er svært at beskytte sig mod høje baslyde, børn og fester. Støj breder sig ikke alene gennem selve etagedækket og vægge, men også gennem installationer som ventilationskanaler, kabler og rør, der går igennem flere lejligheder, lodret eller vandret. Installationerne kan i sig selv transmittere lyd, og ofte vil der være huller eller åbninger omkring dem, som ikke er tætnet ordentligt. Her kan vi gøre en forskel. Ved en efterisolering med Thermofloc borfri papirisolering vil vi kunne skabe et tæt isoleringslag uden kuldebroer og dermed uden lydforplantning fra bolig til bolig.

Vi er eksperter i lydisolering, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.
Ved større m2 kan du skrive en mail til mail@papirisolering.dk

FAQ om lydisolering med Thermofloc:

I Thermoflocs ETA 05/0186 pkt. 2.6 står; Modstand af luftstrømmen ved produktet er bestemt ifølge Europæisk standard EN29053, metode A7. Den gennemsnitlige langsgående luftstrøms modstand ved en densitet på 30 kg /m3 er mindst 6,1 kPa s/m2.

gulvA2 etageB1