Varmeisolering om sommeren

Som følge af de seneste års ekstremt varme somre er emnet "varmeisolering om sommeren" blevet mere og mere relevant. I tagetagerne er temperaturer på 35 °C og derover ingen sjældenhed. Hvis man går ud fra et tagareal på 100-250 m2, kommer man dermed let op på en ekstrem høj varmeeffekt på 300-600 W/m2.

Alt efter tagbelægningen kommer tagoverfladens temperatur op på mellem 70-90  °C. De opvarmede tagsten sender denne varme videre til tagisoleringen. Takket være effektiv brug af moderne isoleringsmaterialer med høj lagringskapacitet kan denne varmestrøm inddæmmes, så man undgår en for kraftig opvarmning.

Thermofloc papirisolering har en varmelagringskapacitet
der er 2,5 gange større end andre konventionelle isoleringsmaterialer.

Sammenlignet med mineralsk isolering har THERMOFLOC papirisolering en to til tre gange så høj densitet samt en 2,5 gange højere varmelagringskapacitet og en meget lille varmeledningsevne.
Sammenlignet med et konventionelt tag med dampbremse, mineralfibre og underlagsbane har tag med celluloseisolering og undertagsplader af træfibre en tydeligt bedre varmebeskyttelseseffekt.

Dette giver sig udslag i faseforskydningen og i form af temperaturforskellen på tagets inderside. Jo mindre gipsplader/farmacellplader på indersiden opvarmes, desto mindre opvarmes det indvendige rum som følge her af.
Systemerne med THERMOFLOC papirisolering sørger for et velafbalanceret, behageligt og sundt indeklima hele åretrundt.

FASEFORSKYDNING

Hvor længe varer det om sommeren, før varmen
trænger gennem isoleringen og ind i huset?
20cm mineraluldsisolering        = 3-4 timer   
20cm papirisolering                 = 10-12 timer

TAGKONSTRUKTION MED MINERALSK ISOLERING

Faseforskydning ved brug af mineralsk isolering

Ved brug af mineralsk isoleringsmateriale gås der ud fra en temperatur på 40  °C i omgivelserne, uden at der tages højde for varmestrålingen fra tagstenene.

Derved viser det sig, at overfladens indvendige temperatur øges med 4,5  °C, hvorved det indvendige rum opvarmes. Denne effekt forstærkes yderligere på grund af tagstenenes varmestråling.

TAGKONSTRUKTION MED THERMOFLOC ISOLERING

Faseforskydning ved brug af papirisolering

Ved brug af THERMOFLOC papirisolering og en undertagsplade af træfibre når den indvendige temperatur først teoretisk sit højdepunkt omkring kl. 3.00 om natten. Men eftersom der ikke længere tilføres varme efter solnedgang, afkøles isoleringslaget igen kontinuerligt, og temperaturen øges kun let med ca. 1,6  °C. Med THERMOFLOC papirisolering kan der dermed ydes et aktivt bidrag til varmebeskyttelse om sommeren og brugen af klimaanlæg kan mindskes.