Ofte stillede spørgsmål og svar om papirisolering

Få svar på dine spørgsmål omkring isolering og papirisolering her

I dag kan alle konstruktioner isoleres med Thermofloc borfri papirisolering. Dette er grundigt beskrevet i den Europæisk Teknisk Vurdering som Thermofloc borfri papirsolering har gennemgået og i By og Byg anvisning nr. 207.

Hvorfor skal jeg hulmursisolere mit hus?

De fleste huse, som er bygget i perioden fra 1900 tallet og frem til midten af 70 ´erne er ofte bygget med en hulmur, som ikke er isoleret. Dengang tænkte man ikke så meget på varmetabet, da energi og ikke mindst olie var relativt billigt. Siden er udgiften til opvarmning af boligen blevet en stor post på de fleste familiers budget og et naturligt sted at forsøge at spare på pengene. Huse som er bygget efter denne periode er fra starten hulmursisoleret (typisk med rockwool, glasuld, flamingo, skum eller tilsvarende produkt).

Mange husejere er i dag i den tro, at deres hus er hulmursisoleret, fordi det i sin tid blev lavet med skum, som siden hen har vist sig at være mere eller mindre forsvundet, eller de er blot ikke opmærksomme på den kæmpe besparelse, der ligger i at få isoleret hulmuren.

Udgiften til varmetab
Udgiften til varmetab gennem en uisoleret ydervæg ligger på 60,- til 180,- kr. pr. m2 ydervæg, så en typisk hulmursisolering med Papirisolering tjener sig hjem på ca. 1-3 år  —afhængig af husets opvarmningsform, så der er rigtig gode penge at spare ved denne form for isolering. Herudover er der igennem årene tilkommet håndværkerfradraget og det kontante energitilskud gennem elforsyningsselskaber, så en efterisolering er ikke længere noget der skal planlægges med banken, da investeringen er meget lille.

Ud over den økonomiske fordel ved en hulmursisolering er der også indeklimaet, som bliver bedre i huset, når kulden ikke slår ind fra ydervæggene. Ligeledes kan en efterisolering af hulmuren også fjerne noget af støjen udefra, hvis man er plaget af støjgener. Dette har særdeles relevans i trafikerede områder.

Test din besparelse ved at få en Aut. Thermofloc isolatør til at efterisolere dine hulmure. Se mere her: bestil tilbud.

Er det ordentlig afprøvet og testet?

Naturligvis! Thermofloc borfri papirisolering har den efterspurgte ETA, også kaldet en Europæisk Teknisk Vurdering. Det vil sige vores papirisolering er gennemtestet efter et Europæisk regulativ, hvilket er dokumenteret i vores ETA. Tilmed er Thermofloc papirisolering 100 % uden bor salte og har fået en CE godkendelse herpå samt et Natureplus Certifikat for et grønt byggemateriale.
Herhjemme i Danmark er papirisolering testet ved f.eks. Dansk Brandteknisk Institut, Teknologisk Institut, By og Byg, Bygge og Miljøteknik, DTU Danmarks Tekniske Universitet, DS Dansk Standard, BST Bedrift Sundheds Tjenesten, GGFT- Grøn Guide i Randers, Hussvamp Laboratoriet, Murværkscentret m.fl.  

Siden starten af 80 ´erne er der gennemført forskning i forskellige isoleringsmaterialer, derunder papirisolering. Man kan læse rapporterne og se resultaterne på www.alternativisolering.dk
De fleste resultater er samlet i By og Byg anvisning nr. 207.

Sætter det sig, altså synker sammen?

Både ja og nej.

Ja, i åbne konstruktioner som loft og gulvkonstruktioner, hvor man selv vil kunne rive det ud. Vil alt løst granulat sætte sig lidt, det samme gælder for Thermofloc papirisolering. Vores sætningsprocent er dog kun 10% og dermed den laveste sætningsprocent for granulat på det danske marked. Der vil altid blive udblæst de 10% mere ved isoleringsarbejdet, så du ender op med de bestilte mm.

Nej, i lukkede konstruktioner, hvor det udføres af en autoriseret Thermofloc isolatør, hvor man blæser papirisoleringen ind ved hjælp af vores isoleringsmaskiner, sætter det sig ikke. Fordi den Aut. Thermofloc isolatør står inde for det tryk papirisoleringen bliver indblæst med. Arbejdet udføres i henhold til de normer og kvalitetssikringskrav som den autoriserede isolatør arbejder efter og der udfyldes i øvrigt kvalitetssikringsskema på enhver opgave, der udføres. Du kan derfor roligt skifte dine vinduer og døre ud efterfølgende, da isoleringen vil forblive som indblæst.
Når der blæses på loft eller ved åbne gulvkonstruktioner sikres egenvægten ved at udlægge Thermofloc papirisoleringen i en overhøjde, der sætter sig til en egen vægt på 33-35 kg. pr. m3.

Papirisolering  —kan det brænde?

Jo, alt organisk materiale kan brænde, også dig og mig. Thermofloc papirisolering brænder og forkuller meget langsomt dvs. ligeså langsomt som stenuld smelter og klarer sig eksempelvis klart bedre end glasuld, hvilket Dansk Brandteknisk Institut offentliggjorde på et seminar i Middelfart den, 1. oktober 2001.
Thermofloc borfri papirisolering har den højst opnåelige brandklassificering indenfor papirisolering, kaldet Bs2-d0. Dette er svarende til Brandklasse B1 efter DIN 4102.

Klør og kradser Thermofloc Papirisolering?

Nej, heldigvis ikke. Thermofloc papirisolering indeholder ikke syntetiske fibre og udsætter ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag. Det er tilmed ikke lovmæssigt pålagt at vores Aut. isolatører skal anvende ansigtsværn. Dog anvender alle Aut. Thermofloc isolatører CE godkendt friskluftsmaske ved isoleringsopgaver, hvor arbejdet ikke foregår udenfor. Dette pga. det gamle støv og isoleringsmateriale, der kan indeholde uønskede stoffer som formaldehyd mm, der allerede ligger på fx. loftet.

Hvad med isoleringsevnen?

Den er på højde med de gængse produkter, endog i mange tilfælde bedre, men den helt store fordel er, at med Thermofloc papirisolering kan man opnå et isoleringslag i en hel flade, dvs. i et stykke uden en eneste samling, som bliver til en kuldebro. Lidt som en dyne på loftet! Kort og godt, glem alt om afskæring, spild, tilpasningsproblemer eller svind. Thermofloc papirisolering former sig perfekt til omgivelserne og konstruktionerne. Samtidig er det perfekt til efterisolering af eksempelvis lofter, da netop Papirisolering ved udlægning falder ned i samtlige revner og sprækker af gammelt isolering, som faktisk er nævneværdige kuldebroer på loftet. Netop revner og sprækker er der oftest en del af, pga. den trafik der har været på loftet igennem årerne. Opmargasinering af diverse flyttekasser og lignende, samt evt. ventilations el-, vvs- og antennearbejder, som der er foregået i tidens løb. Med Thermofloc papirisolering skabes et jævnt isoleringslag uden kuldebroer -tilmed kan der i nybyggerier foretages teknisk isolering af fx. ventilationsrør i samme omgang. Dermed spares en arbejdsgang og ikke mindst en yderligere udgift!

Det er ikke nødvendigt at genetablere en dampspærre ved efterisoleringer af ældre huse, hvor den nuværende dampspærre er ufuldstændig. Derved sparer du en kæmpe udgift og dit hus kan samtidig ånde, da det ikke pakkes ind i plastik!

Hvad med et loft, blæser papirisolering ikke bare rundt eller væk?

Nej, det gør den ikke, fordi der er et naturligt bindemiddel i papiret, så når det har ligget i nogle uger, så binder det sammen pga. den fugt påvirkning der er imellem dag og nat på loftet. Men man kan, på meget vindudsatte steder, på effektiv vis, spraye overfladen med en vandtåge, så man på den vis binder det yderligere. Dette er en service vi yder uden meromkostninger for dig.

Hvad med mus og skadedyr?

Mus og andre pattedyr vil blive generet af de mineralske komponenter, der er tilsat papirisoleringen, disse virker desinficerende og derfor udtører deres hud og slimhinder. I et forsøg med, hvad mus ville bygge rede i, viser tests, at ingen mus vil bo og føde unger i papirisolering. De mineralske komponenter virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer. Alle disse aspekter er tilmed dokumenteret i vores ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) se under fanen godkendelser.