Thermofloc - dampbremse

Materialet med dobbelt funktion.THERMOFLOC damsbremse er en dampbremse- og lufttætningsbane, som beskytter  konstruktionen mod fugt. Den kan anvendes indendørs til væg- og tagkonstruktioner. Dampbremsen er armeret og har derfor en god brudstyrke og kan med fordel kombineres med Thermofloc papirisolering.

Anvendelsesområde
THERMOFLOC dampbremse anvendes indendørs til ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner samt til vægge med træskeletkonstruktioner. THERMOFLOC dampbremse forhindrer, at der i konstruktionens svage punkter trænger luft og fugt ind i isoleringsmaterialet.

Installation
THERMOFLOC dampbremse hæftes eller tapes fast til underkonstruktionen. Den skal anbringes sådan, at foliesiden vender mod rummet, dvs. vliessiden skal vende mod isoleringsmaterialet. Ved brug af THERMOFLOC papirisolering anbefales det, at dampbremsen lægges på langs. Hvis det skulle være nødvendigt at lægge dampbremsen på tværs, skal de tapede områder overdækkes med lister, så THERMOFLOC tapen ikke løsnes ved indblæsningen. Områder, der skal tapes skal være fri for fedt, støv og silikone og de skal være tørre.

OBS! Iflg. bygningsreglementet er der ikke lovmæssig krav om brug af dampspærre ved samtidig anvendelse af papirisolering. Heller ikke ved blower door test.

Vi har igennem et samarbejde med Rambøll foretaget blowerdoor på nybyggerier bygget uden brug af plastdampspærre og med Thermofloc papirisolering som eneste isoleringsmateriale, her var resultatet på blowerdoor 0,43 l/s pr. m²


Isolering, GulvisoleringEtageisolering, IsoleringsmaterialeEtageisolering, Isoleringsmateriale
ThermoflocThermoflocThermofloc