Isoleringskugler - egenskaber

isolering med naturlig isolering!

THERMOFLOC isoleringskugler   er et granulat bestående af cellulosefibre (papirisolering), der udelukkende anvendes til gulvkonstruktioner.

Granulatet, der har en kornstørrelse på 3-8 mm, fyldes på gulvunderlaget i den ønskede højde og trækkes derefter plant. På denne måde kan
man skabe underkons t rukt ioner med en højde på 30-80 mm.
På grund af den høje rumvægt (500 kg/m3) er THERMOFLOC isoleringskugler fremragende egnet til bærende konstruktioner, hvor en
særlig god lydisolering er ønsket. Det er ikke af betydning om under laget er et betongulv eller et gulv bestående af et bjælkelag, - THERMOFLOC isoleringskugler kan forbedre lydisoleringsegenskaberne betydeligt i begge tilfælde.

  • Øget lyddæmpning; Den store rumvægt på 500kg/m3 giver en øget lydisolering, hvilket især kan have betydning ved falske lofter.
  • Støv: Thermofloc isoleringskugler støver så at sige ikke og kan derfor bearbejdes uden gener.
  • Hulrumsfyld og bærende konstruktion:   Thermofloc   isoleringskugler kan både anvendes som isolering i hulrum, men i særdeleshed til bærende gulvkonstruktioner.
  • Udjævning af ujævne gulve: Thermofloc isoleringskugler er også yderst velegnede til udjævning af ujævne gulve inden nyt gulvlag lægges.

Thermofloc