Dokumentation på bæredygtighed

Thermofloc borfri papirisolering har gennemgået en EPD miljødeklaration. Resultatet er forventelig godt og bæredygtigt!

Skrevet d. 17 august 2016
Senest opdateret d. 18 marts 2019

Thermofloc borfri papirisolering opfylder miljøkrav

Mange miljøspørgsmål og forhold er komplekse, og det kan tage lang tid at sætte sig ind i de forskellige forhold, både krav og egenskaber, når man skal vælge materialer til fx. byggeindustrien. 

I Danmark og Norden kender vi til blomsten og Svanemærket, der giver forbrugerne en god rettesnor for miljøaspektet i materialer og produkter. Desværre er det stadig ikke muligt at få svanemærket isolering som enkeltstående produkt. Papirisolering Danmark har i de sidste mange år opfordret Miljømærkning Danmark til at få udspecificeret kriterier for isoleringsmateriale, så materialet kan opnå Svanemærket. Vi er dog de eneste i branchen der ønsker disse kriterier oplistet, hvorfor der endnu ikke har været ressourcer fra Miljømærkning Danmark til projektet. Hvorfor ingen af de andre isoleringsproducenter, af de såkaldte bæredygtige isoleringsmaterialer, ønsker deres produkt testet, må stå hen i det uvisse. Forbrugerne må derfor nøjes med en række krav til det isoleringsmateriale, som skal bruges i svanemærkede huse.Der er således opstillet en liste over stoffer, som isoleringsmaterialet ikke må indeholde. Det gælder bl.a. bromerede flammehæmmere og borforbindelser, i folkemunde kaldet borsyre. Thermofloc borfri papirisolering indeholder ingen af disse stoffer.

En veldokumenteret miljødeklaration

Thermofloc borfri papirisolering er EPD miljødeklarareret gældende for det Europæiske marked. 

Denne miljødeklarationen er lavet i samarbejde med det Østrigske Institut Bauen und Umwelt e.V. i henhold til ISO 14025 standarden. Deklarationen er gældende for Thermofloc borfri papirisolering i hele Europa. 
En EPD indeholder oplysninger om et produkts ressourceforbrug, udledning af CO2, affald, genindvinding og landforbrug for hver kilowatt-time, der er anvendt i produktion af produktet. Den vurderer ikke miljøpåvirkning eller miljøtilpasning, men gør det muligt, at sammenligne forskellige produkters miljøegenskaber i et livscyklus perspektiv kaldet; “fra vugge til grav”.

En EPD miljødeklaration er derfor en væsentlig dokumentation af produkters miljøprofil inden for begrebet bæredygtighed. En EPD miljødeklaration klarlægger desuden indholdet af eventuelle miljøskadelige stoffer.​

​Thermofloc borfri Papirisolering indeholder ingen miljøskadelige stoffer

Thermofloc borfri papirisolering indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Der henvises her til EPD miljødeklarationen efter ISO 14025 samt til Arbejdsstyrelsens bekendtgørelse om, at Papirisolering Danmark er berettiget til at videresælge produktet Thermofloc borfri papirisolering uden et Sikkerhedsdatablad på produktet.
Endelig er produktets grønne profil dokumenteret ved gennemgang af NaturePlus certifikatet med store krav til uønskede stoffer i byggevarematerialer i Europa. 
Der anvendes ingen borholdige brandhæmmere i produktet. Brandmodstandsevne opnås alene ved indholdet af mineralske komponenter og den gode dokumenterbare isoleringsevne opnås alene ved den stillestående luft i cellulosefibrerne.

​Thermofloc borfri papirisolering er udelukkende produceret på naturlige og genanvendelige råstoffer

nemlig gamle aviser...

Thermofloc borfri papirisolering fremstilles ved at granulere gamle aviser via en patenteret metode, der efterfølgende er afgørende for fiberenes isoleringsevne og sætning.

Det vil sige råmaterialet i produktionen er primært genbrugsmateriale i form af læste aviser. Råmaterialet er således ikke fremstillet af fornybare materialer og udgør derfor ikke en knap ressource.

​Genanvendelighed

Thermofloc borfri papirisolering kan genanvendes op til 91,6%.
Endelig skal materialet ikke deponeres, men kan afleveres på genbrugsstationer som almindelig småt affald.