Benyt dit håndværkerfradrag ved efterisolering

Din efterisolering bliver næsten gratis

Nyt håndværkerfradrag skal støtte energiforbedringer og klima

Den nye BoligJobordning i 2019 skal understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen og kommer til at bestå af 2 ting:

  • Et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning.
  • Et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning og havearbejde. Dette arbejde behøver altså ikke være ’grønt’, fradraget skal modvirke sort arbejde.

I alt kan der altså fradrages 18.000 kr. pr. person pr. år.

Man skal være over 18 år for at kunne få fradraget. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst. Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Det skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene.

Stort energiforbrug i bygninger

En af de mange muligheder ved boligjobordningen er at bruge fradraget til efterisolering af boligen.

Bygninger står i dag for omkring 40 pct. af det samlede energiforbrug. Et energiforbrug som regeringen har valgt at sætte fokus på med CO2 målet i 2020.

Samtidigt er udgifterne til opvarmning på det højeste niveau nogensinde. Flere husejere oplever en stigning i deres opvarmning og denne udvikling ser desværre ud til at fortsætte. En energirenovering af boligen minimerer det faktiske energiforbrug og nedsætter varmetabet og CO2 udledningen med det samme. Ud fra en økonomisk betragtning, skal det selvfølgelig helst ske gennem en investering med kortest mulig tilbagebetalingstid.

Kort tilbagebetalingstid

Beregninger viser, at en typisk efterisolering af loft med 250mm Thermofloc Papirisolering udblæst i et dansk hus på 150m2 sparer sig hjem på under en fyringssæson. Faktisk giver de samme 250mm en årlig besparelse på ca. kr. 5.600,-. I løbet af 10 år vil det være en SKATTEFRI gevinst på op mod 56.000,- kroner.

Med boligjobordningen kan husejerne nu få arbejdslønnen betalt over deres skattebillet, hvorfor en efterisolering og investeringen i energiforbedring af boligen virkelig kan betale sig.

Sådan gør du

Vælg håndværkerfirma med CVR nr. og momsregistreret i Danmark.

På faktura skal arbejdslønnen være udspecificeret og fremgå tydeligt

Faktura betales elektronisk over netbank

Faktura gemmes i minimum 3 år

Sådan angiver du fradraget

Arbejdsløn indtastes på tastselv.skat.dk  — under menupunktet  "indberet servicefradrag"

Udbetalingen af fradraget sker via forhøjet fradrag fordelt over årets resterende måneder.

Find mere information på skat.dk vedr. håndværkerfradrag
Ring til SKAT: 72 22 18 18