Oplysningspligt leverandører og samarbejdspartnere 

Som led i indgåelsen af en aftale om materialeleverancer/udførelse af byggeopgaver kan Papirisolering.dk ApS, Spelmanns Toft 29, 6720 Fanø
CVR.nr. 33 37 29 30. Telefonnr. 24 45 02 69 som såkaldt ”dataansvarlig” behandle en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.). 

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af aftalte leverancer eller aftaler. 

I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre opgaven  kan personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at opgaven kan realiseres. 

Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen indsamler virksomheden Papirisolering.dk ApS almindelige personoplysninger  hos relevante myndigheder. 

Papirisolering.dk ApS vil opbevare/gemme personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav. 

Vi gør dig opmærksom på, at I/du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Papirisolering.dk ApS behandler om dig: 

  • Retten til indsigt

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning

  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling

  • Retten til dataportabilitet 

I/du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K, hvis du mener, at Papirisolering.dk ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk